Абрамов Геннадій Серафимович

АБРАМОВ Генадій Серафімович

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри.
Закінчив Харківський державний університет ім. А. М. Горького в 1971 р. по кафедрі матеріалів реакторобудування фізико-технічний факультету, кваліфікація «Інженер-фізик».
У 1975 році вступив до аспірантури Інституту металознавства і фізики металів ЦНІІЧерМет ім. І. П. Бардіна (м.Москва). У 1980 р там же захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла».
Автор понад 140 наукових робіт. Член оргкомітетів: Міжнародної конференції з математичного моделювання (МКММ) (м.Херсон), Міжнародного симпозіуму «Метод дискретних особливостей в задачах математичної фізики» (МДОЗМФ) (м.Харків), Міжнародної конференції «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях» (КМНТ) ( м.Харків).

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.