БЖД – 2014

18 по 19 вересня 2014 р. на базі Херсонської державної морської академії була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика», що присвячена 180-річчю ХДМА.У конференції взяли учать науковці з України, Азербайджанської Республіки, Німеччини, Індії, Республіки Казахстан та Сполучених Штатів Америки.
Учасники конференції відзначають загальний високий рівень організації проведення заходу.
Розпочав роботу конференції заступник голови організаційного комітету, проректор з науково-педагогічної роботи Херсонської державної морської академії Бень Андрій Павлович, який привітав учасників конференції в стінах найстарішого морського навчального закладу в Україні та побажав плідної праці, нових ідей та досягнень.
Під час проведення пленарного засідання учасники конференції мали змогу ознайомитися з доповідями, пов’язаними з проблемами компетентнісного підходу в курсі безпеки життєдіяльності, впровадження компетентнісного методу навчання у морській галузі, про переваги та недоліки http, про проблеми зниження витрати палива, покращення екологічної безпеки та спрощення управління в автодорожньому транспорті та пріоритети стратегії збалансованого (стійкого) розвитку: фундаменталізація освіти.
Робота конференції проходила за такими основними напрямами досліджень:
– безпека і охорона праці у різних сферах діяльності людини (транспорт, надзвичайні ситуації, промисловість, інформаційні технології та ін.). Фактори ризику безпеки людини;
– освіта у напрямку безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільного захисту. Компетентністний підхід в підготовці спеціалістів;
– альтернативні (відновлювані) джерела енергії. Проблеми надійності та енергозбереження;
– екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку.
Заслухані доповіді делегатів відзначені актуальністю, глибоким рівнем підготовки та науковою новизною.
У результаті роботи конференції її учасники дійшли згоди щодо наступних висновків та рекомендацій:
• Відзначити високий науковий рівень проведеної конференції, що зумовлено участю провідних вчених з різних регіонів України та зарубіжжя.
• Проведення Міжнародної конференції SLA-2014 переконливо засвідчило, що вона є ефективним засобом експертизи результатів наукових досліджень і сприяє пошуку шляхів їх впровадження в практику; забезпечує реалізацію чинних творчих контактів між вченими регіональних академічних установ з провідними академічними центрами України. Конференція стала засобом ефективного обміну думками, що сприяє залученню молодих науково-педагогічних кадрів та студентів старших курсів до наукових досліджень.
• Вивчити питання щодо створення міжнародної мережевої кафедри УНІТВІН/ЮНЕСКО з питань безпеки життєдіяльності.
• Під час проведення наступної конференції вжити організаційних заходів щодо більш широкого залучення молодих вчених, аспірантів і здобувачів в роботі пленарних та секційних засідань конференції, сприяти збільшенню частки доповідей молодих учених в їх загальній кількості.
• Необхідно розвивати наукові дослідження в галузі безпеки мореплавства та впливу людського фактору. Рекомендувати розширити співробітництво з міжнародними організаціями і установами в галузі безпеки мореплавства та людського фактору та вирішення питань взаємного обміну досвідом, науковцями і спеціалістами, а також проведення спільних науково-технічних конференцій.

ТИТ-прогр.-731x1024

Программа конференции

Тит.-мат.-конф.-723x1024

Материалы конференции

Буклет

Информационное сообщение

 

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.