Навчальний кабінет «Метеорології і океанографії»

Навчальний кабінет необхідний для практичної підготовки курсантів спеціальності «Судноводіння» ступені вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». В процесі проведення лабораторних, практичних робіт відповідно до вимог IMO – модельного курсу навчання судноводія курсанти набувають навичок використання сучасних гідрометеорологічних приладів з метою визначення координат судна, розробки маршруту навігаційного переходу, підйому карт в навігаційному відношенні. Дані, зняті з приладів, можуть використовуватися при розрахунку критерія навігаційної безпеки, використання сучасних приладів – для визначення параметрів метеоумов в процесі морського переходу, карти і посібники необхідні при розробці навігаційного переходу, визначення характеру переходу, характеру і можливих наслідків перебування навігаційних небезпек.
Кабінет обладнаний сучасними приладами, картами і посібниками. Прилади: суднова метеостанція TFA Primus (Germany), геліограф, анемометр, психрометр, барограф, барометр, Гігрограф, гермограф.
Кабінет використовується при розробці курсових робіт з дисципліни «Гідрометеорологічне забезпечення мореплавання», випускних робіт ступені вищої освіти «спеціаліст», «магістр».
Провідні викладачі кафедри: к.г.н., доцент Александрова Н.Г., ст. викладач Бушуєв П.І.

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.