БЖД -2016

ІІІ Міжнародна конференція у Херсоні. 13 – 15 вересня більше сотні осіб взяли участь у роботі триденної Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика». Місце проведення заходу – найстаріший морський навчальний заклад в Україні – Херсонська державна морська академія.

Організатори міжнародної конференції – МОН України, Херсонська державна морська академія, НАН України, ДСНС України, Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності, European Association For Security, Company Marlow Navigation. До участі в конференції були залучені фахівці навчальних закладів, підприємств та організацій України, Індії, Німеччини, Польщі, Литви, Республіки Кіпр та США. Серед учасників заходу 16 докторів наук, 21 кандидат наук, представники Херсонської облдержадміністрації, територіальних підрозділів державних установ в області. На обговорення учасникам конференції представлено 66 доповідей, підготовлених 142 авторами, серед яких 35 докторів наук, 61 кандидат наук. Мета конференції – узагальнити нові прикладні та теоретичні результати у галузі безпеки на транспорті і виробництві. У рамках тематик конференції – освіта у напрямку безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільної безпеки, компетентністний підхід в підготовці спеціалістів, екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку, безпека і охорона праці у різних сферах діяльності людини (транспорт, надзвичайні ситуації, промисловість, інформаційні технології та ін.), фактори ризику людини, безпека атомної енергетики, екологічна безпека, альтернативні джерела енергії, проблеми надійності та енергозбереження, проведення пленарних засідань, робота секцій та «круглих столів».

До початку пленарної частини господарі конференції продемонстрували її учасникам найсучасніше обладнання і тренажери, які дозволяють курсантам академії якісно освоїти знання та вміння у максимально наближених до реальних умовах діяти у випадках надзвичайної ситуації чи аварії на судні, при рятуванні людей на морі. Навчально-лабораторна та тренажерна бази ХДМА відповідають вимогам Міжнародної морської організації (ІМО) і Міжнародної Конвенції ПДНВ 78/95/2010. У 2011 р. заклад отримав Сертифікат і Знак відповідності вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

У своєму вступному слові представник Управління освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації Клименко Олена Володимирівна сказала, що питанням проблем захисту здоров’я людини праці на сьогоднішній день приділяється, на жаль, мало уваги. То ж досить широка проблематика наукових праць конференції сприятиме обміну думками та пошуку нових пріоритетних напрямків наукових досліджень, встановленню та розвитку нових контактів у сфері наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя, залученню молодих науковців до розробки актуальних напрямків наукових досліджень у транспортній галузі та інше.

Досить цікаві, актуальні та змістовні доповіді представили зарубіжні гості конференції. Зокрема, маркетолог компанії VP Sales&Partnerships Web CEO Limited Ален Макканнел (США) розповів про важливість соціальних мереж для розповсюдження інформації. Професор Анджей Гавдзик (Польща) розповів про ефективність застосування метал-повітряних елементів в якості джерел енергії. Віджай Сінг (Індія) познайомив присутніх з системою освіти в Індії та розповів про те, як вона підтримується Урядом країни.

Серед інших питань, у доповідях та виступах були представлені науково-методичні та організаційні підходи до вирішення питань охорони праці та промислової безпеки на транспорті та виробництві. Під час «круглих столів» відбувався продуктивний одмін думками з питань викладання у ВНЗ дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці», застосування нових методів, засобів захисту, обладнання, технічних засобів та ІТ-технологій для покращення стану охорони праці та збереження здоров’я працюючих.

tit-sborn-2016

ЗБІРНИК

Друга частина роботи конференції та підбиття її підсумків проходили у мальовничому куточку Херсонщини у смт. Лазурне, що розташоване на березі Чорного моря. Тут, зокрема, к.п.н., ст. викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини Ольга Нагайчук представила на розсуд присутнім аналіз проблем викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» у ВНЗ України. Ст. викладач КДАВТ ім. Гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного Велигдан Наталія розповіла про євроінтеграційні аспекти охорони праці в Україні. Про дослідження психологічних аспектів сприйняття індивідом особистої системи небезпек розповіла технічний секретар оргкомітету форуму, к.т.н., доцент кафедри судноводіння та БЖД на морі ХДМА Вікторія Євдокимова. Підбиваючи підсумки конференції, її організатори та учасники одностайно запевнили, що вона стала добрим приводом для зустрічей і спілкування. Традиції започатковані конференцією, збірка доповідей та наукових праць, випущена ХДМА, стануть корисними не тільки для її учасників, а й для широкого кола науковців, молодих вчених, які займаються теоретичними та прикладними дослідженнями у галузі безпеки на транспорті та виробництві.

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.