КУРСАНТАМ “СУДНОВОДІЯМ”

Курсантам денної форми навчання!

Денна форма отримання освіти – вид очної форми навчання, що має на увазі особистий контакт викладача і курсанта, регулярне відвідування лекцій, лабораторних і практичних занять, проходження поточної і підсумкової атестації. Курсанти денної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії за умови виконання і здачі курсових робіт і заліків, передбачених навчальним планом на поточний семестр.

Завдання на плавальну практичну підготовку