СТУДЕНТАМ “ЕЛЕКТРОМЕХАНІКАМ”

Шановні студенти заочної форми навчання!

У цьому розділі ви знайдете корисну інформацію: питання на залік, методичні рекомендації для виконання контрольних робіт, теми курсових робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт з курсів (окремо для курсів з повним і скороченим терміном навчання).

Розклад лабораторно-екзаменаційної сесії